hledej

Nevíte jak na zadržování a vsak dešťové vody? Poradíme Vám!

09.06.2021 Tipy, rady, inspirace BEST

Dešťová voda a s ní spojené hospodaření je pro mnoho domácností v poslední době stále častějším tématem a tzv. retenční nádrže se těší čím dál větší oblibě a zároveň poptávce. Využití dešťové vody je ideální např. jako závlaha pro trávníky, napojení na užitkový vodovod či prosté využití k čištění domu a venkovních prostor. 

Aby bylo možné zachovat přirozený zdroj podzemní vody, je potřeba správně odvodnit všechny střechy a zpevněné plochy, a to ideálně bez zbytečného odvádění dešťové vody do kanalizace, které pak má na svědomí nejen její přetížení, ale také ovlivňuje výši ceny stočného.

Ideálním řešením je tedy zadržet vodu v místě jejího dopadu, na plno ji využít a ušetřit finanční prostředky. Pro jímání dešťové vody jsou ideální volbou skružové prvky či betonové nádrže, které lze následně pro získání požadovaného objemu jímky kombinovat s nejrůznějším příslušenstvím (poklopy, přechodové desky apod.). Pro jejich umísťování do připraveného výkopu je s ohledem na hmotnost většinou nutné použít zvedací techniku (jeřab), podklad výkopu by měl být tvořen betonem či zhuštěným štěrkem a následně štěrkopískovým ložem pro vyrovnání. Pryžové těsnění zajistí jímce její vodotěsnost a betonová přechodová deska s kanalizačním poklopem její uzavření.

Ideálním doplňkem celé sestavy je vsakovací systém, který zajistí přepad z nádrže a zachová přirozený zdroj podzemní vody. Pro ty náročnější z Vás jsou k dispozici také speciální systémy s modulem boxu, který zajišťuje postupné uvolnění vody do zeminy ve své blízkosti (např. vsakovací sada s 5601, X Box 144, integrovaný kanál s konektory a geotextilií). Velikost se odvíjí od podmínek vsakování, běžný set 600x400x1200 mm pokryje plochu o cca 100 m2 

Zdroj: BEST BLOG

 

 

https://www.homeer.cz/retencni-nadrze

https://www.homeer.cz/vodoinstalace-sanita

https://www.homeer.cz/zahrada